• 23.05.2019 Perşembe
    • USD Alış : 6.1209, USD Satış : 6.1454
    • EUR Alış : 6.8179, EUR Satış : 6.8452
    • SAR Alış : 1.6210, SAR Satış : 1.6485