• 04.12.2022 Pazar
    • USD Alış : 18.5973, USD Satış : 18.6718
    • EUR Alış : 19.5866, EUR Satış : 19.6651
    • SAR Alış : 4.9135, SAR Satış : 4.9967Hatay'da Ahilik Haftasi kutlandi

HATAY (AA) - Hatay'da Ahilik Haftas? dolay?s?yla tören düzenlendi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar? Odalar? Birli?i Ba?kan? Abdülkadir Teksöz, Ahilik Haftas? kutlamalar? kapsam?nda Cumhuriyet Meydan?'nda yap?lan törende Atatürk An?t?'na çelenk sundu.

Birlik yöneticileri, oda ba?kanlar? ve esnaf?n da kat?ld??? törende, sayg? duru?unun ard?ndan ?stiklal Mar?? okundu.

Teksöz ve beraberindekiler sonras?nda Vali Rahmi Do?an'? makam?nda ziyaret etti.

13.09.2022