• 29.11.2023 Çarşamba
    • USD Alış : , USD Satış :
    • EUR Alış : , EUR Satış :
    • SAR Alış : , SAR Satış :Hatay Büyüksehir Belediyespor Erkek Voleybol Takimi´nda hedef ligde kalmak

- Ba?antrenör Ahmet Çoban: "Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu. Biz de bu rakipler içerisinde kendimize ortalarda bir yer edinmek istiyoruz"

HATAY (AA) - SAL?M TA? - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatay Büyük?ehir Belediyespor, ligde kal?c? olmay? hedefliyor.

Geçen sezon 1. Lig'i ikinci bitirerek Efeler Ligi'ne yükselen Hatay Büyük?ehir Belediyespor, yeni sezonun ilk haftas?nda yar?n sahas?nda TÜR?AD ile yapaca?? maç?n haz?rl?klar?n? sürdürüyor.

Ba?antrenör Ahmet Çoban yönetimindeki Hatay temsilcisi, lige iyi bir ba?lang?ç yaparak kenti en iyi ?ekilde temsil etmek istiyor.

Yeni sezona ili?kin AA muhabirine aç?klamalarda bulunan Çoban, geçen sezon 1. Lig'de gösterdikleri ba?ar?y? yeni sezonda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Kadrolar?n? güçlendirerek 2'si yabanc? 10 oyuncu transfer ettiklerini aktaran Çoban, Efeler Ligi'nde ba?ar?l? olmak için ellerinden geleni yapacaklar?n? belirtti.

 

- "Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu"

 

Sezona en iyi ?ekilde haz?rland?klar?n? anlatan Çoban, ?öyle devam etti:

"Geçen seneki kadromuzdan kaptan?m?z?, iki pasörümüzü, orta ve kö?e oyuncumuzu tak?mda tuttuk. Geri kalan oyuncular?m?z?n tamam?n? yeni olu?turduk. Bu süreçte Belaruslu ve Polonyal? olmak üzere 2 yabanc? oyuncu ald?k. Ziraat Bankkart'tan, Halkbank'tan oyuncularla kadromuzu takviye ettik. ?u anki hedeflerimiz için kadromuzun yeterli oldu?unu dü?ünüyoruz. Tak?m içerisinde güzel bir uyum var. Bu seneki hedefimiz, ortalarda bir yerde ligde kalmak, ligi tan?mak ve önümüzdeki sene için lige daha haz?r hale gelmek. Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu. Biz de bu rakipler içerisinde kendimize ortalarda bir yer edinmek istiyoruz. Kendimize ligde ilk 6 veya 8 aras?nda bir hedef koyduk ama elimizden gelirse daha üstünü zorlayabilir miyiz, yapabilir miyiz, bunu süreç gösterecek. Kadromuz ?u an için buna elveri?li gibi."

Çoban, güçlü tak?mlar?n bulundu?u ligde taraftar?n deste?ine ihtiyaçlar? oldu?unu kaydetti.

 

- Berkan Bozan: "Ligde ne kadar yukar?lara t?rmanabilirsek oralarda bitirmek istiyoruz"

 

Üç sezondur tak?mda kaptanl?k görevini yürüten Berkan Bozan da lige en iyi ?ekilde haz?rland?klar?n? söyledi.

Efeler Ligi'nin çok zorlu oldu?unun alt?n? çizen Berkan, "Bizim tabii ki hedeflerimiz var ama önce lige adapte olmam?z gerekiyor. Hedef maçlar?m?z var. ?yi tak?mlardan almam?z gereken ekstra galibiyetler var. O hedefler do?rultusunda hafta hafta, maç maç haz?rlan?p hep beraber sonunu görece?iz. Ligde ne kadar yukar?lara t?rmanabilirsek oralarda bitirmek istiyoruz." diye konu?tu.

Berkan Bozan, yar?n evlerinde TÜR?AD ile oynayacaklar? maç? kazanarak lige galibiyetle ba?lamak istediklerini belirtti.

Hatay Büyük?ehir Belediyespor Kulübü Ba?kan? Metin Aç?k ise bu sezon güzel bir kadro olu?turduklar?n? dile getirdi.

Ligi en iyi yerde bitireceklerine inand???n? aktaran Aç?k, ?unlar? kaydetti:

"Tak?mdaki oyuncular yakla??k bir ayd?r beraber çal???yor. ?yi bir birliktelik oldu?unu dü?ünüyorum. Yabanc? oyuncular hemen adapte oldu. Biz de tak?m?n ba?ar?l? olmas? için her türlü altyap?y? sa?lamaya çal???yoruz. Tak?m?m?z, ba?ar?l? olmak için var gücüyle çal??acakt?r. Hedefimize ula?aca??m?za inan?yorum."

30.09.2022