• 28.01.2023 Cumartesi
    • USD Alış : 18.7721, USD Satış : 18.8473
    • EUR Alış : 20.4258, EUR Satış : 20.5076
    • SAR Alış : 4.9661, SAR Satış : 5.0503Kirikhan siyah havucuna cografi isaret tescil belgesi verildi

HATAY (AA) - Hatay'da, K?r?khan siyah havucu Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) co?rafi i?aret belgesiyle tescillendi.

K?r?khan Ticaret ve Sanayi Odas?n?n aç?klamas?na göre, K?r?khan siyah havucunun tescillenmesi için 15 Temmuz 2021'de TÜRKPATENT'e ba?vuru yap?ld?.

Kurumun de?erlendirmesinin ard?ndan ürüne, co?rafi i?aret tescil belgesi verildi.

Siyah havuç, K?r?khan kavununun ard?ndan ilçenin tescillenen ikinci ürünü oldu.

17.11.2022