• 28.01.2023 Cumartesi
    • USD Alış : 18.7721, USD Satış : 18.8473
    • EUR Alış : 20.4258, EUR Satış : 20.5076
    • SAR Alış : 4.9661, SAR Satış : 5.0503Hatay´da çocuklara hayvan haklari anlatildi

HATAY (AA) - Oyuncu ve hayvan haklar? savunucusu Semih ??digül, Hatay'?n Dörtyol ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Belediyenin deste?iyle ilçedeki baz? ilkokul ve anaokulunda ö?rencilerle bulu?an ??digül, çocuklara hayvan haklar?n? anlatt?.

??digül, Türkiye'yi kar?? kar?? dola?t???n?, dola?maya da devam edece?ini söyledi.

Bugüne kadar üç binin üzerinde gösteri ve seminer gerçekle?tirdi?ini anlatan ??digül, "Evimden eylül ay?nda ç?kar, haziran ay?nda dönerim. Bu canlar? ya?atmak için elimden ne geliyorsa yap?yorum. Çocuklar?m?z?n, genç arkada?lar?m?z?n bu bilince, merhamete, ?efkate ula?malar? için gösteriler yap?yorum." diye konu?tu.???????

25.11.2022