• 28.03.2023 Salı
    • USD Alış : 19.0546, USD Satış : 19.1310
    • EUR Alış : 20.5109, EUR Satış : 20.5930
    • SAR Alış : 5.0379, SAR Satış : 5.1233Iskenderun'da robotik ve kodlama egitimi alan ögrencilerin projeleri yaristi

HATAY (AA) - Hatay'?n ?skenderun ilçesinde, robotik ve kodlama e?itimi alan ö?rencilerin projelerinin yer ald??? robot turnuvas? düzenlendi.

?skenderun Gençlik Merkezindeki Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinde, robotik ve kodlama dersi kapsam?nda robot turnuvas? organize edildi.

Yar??maya, 146 ö?renciden olu?an 22 tak?m kat?ld?.

Jürinin projeleri de?erlendirmesinin ard?ndan dereceye giren tak?mlara ödül verildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, ö?rencilerin, Türkiye'nin gelecekteki teknolojisinin mimarlar? olaca??n? kaydetti.

12.12.2022