• 28.03.2023 Salı
    • USD Alış : 19.0546, USD Satış : 19.1310
    • EUR Alış : 20.5109, EUR Satış : 20.5930
    • SAR Alış : 5.0379, SAR Satış : 5.1233Yayladagi´nda 882 damizlik keçi dagitildi

HATAY (AA) - Yaylada?? ilçesinde, ?l Tar?m ve Orman Müdürlü?ü taraf?ndan 48 çiftçiye 882 dam?zl?k keçi da??t?ld?.

?l Tar?m ve Orman Müdürü Ergün Çolako?lu, Yaylada?? Semt Pazar?'nda gerçekle?en törende, da??t?m?n yüzde 70'inin bakanl???n, yüzde 30'unun ise yeti?tirici katk?s?yla gerçekle?ti?ini söyledi.

Da??t?lan Halep keçisinin Yaylada?? co?rafi ortam?na uygun oldu?unu aktaran Çolako?lu, "Halep keçisinin süt verimi ve ikizlik oran? yüksek, ayr?ca erkeklerde et tutma kapasitesi ve karkas rand?man? fazlad?r. Günlük süt verimi 2-3 litre olup elit sürülerde bu 5 litreye kadar ç?kabilmektedir." dedi.

Da??t?m program?na, Yaylada?? Kaymakam? Ömer Faruk Gökçe ve Yaylada?? Belediye Ba?kan? Mehmet Yalç?n da kat?ld?.

16.12.2022