• 28.03.2023 Salı
    • USD Alış : 19.0546, USD Satış : 19.1310
    • EUR Alış : 20.5109, EUR Satış : 20.5930
    • SAR Alış : 5.0379, SAR Satış : 5.1233Hatay'da künefeciler AA´nin düzenledigi "Yilin Fotograflari" oylamasina katildi

HATAY (AA) - Hatay'da künefe ustalar?, Anadolu Ajans?n?n (AA) düzenledi?i "Y?l?n Foto?raflar?" oylamas?na kat?ld?.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve d???nda çekti?i foto?raflar? inceleyen künefe ustalar?, "çevre ve ya?am", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kulland?.

Künefe ustas? Fatih Uzunparmak, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karas? gözya?lar?", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "?ampiyonlar", çevre-ya?am kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yang?n müdahalesi" foto?raf?n? seçti.

Uzunparmak, yapt??? aç?klamada, foto?raflar? çok güzel buldu?unu söyledi.

Foto?raflar?n anlaml? oldu?unu belirten Uzunparmak, "Sporda mesela Ampute Milli Tak?m?'m?z? seçmek gerekti?ini dü?ündüm. Foto?raflarda katk?s? olanlar? can?gönülden kutluyorum ve ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyorum." diye konu?tu.

Künefe ustas? Rag?p Bekfilavio?lu da haber kategorisinde Evrim Ayd?n'?n "Mavi çizgilerimiz var", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "?ampiyonlar", çevre-ya?am kategorisinde ise ?ebnem Co?kun'un "Gün ????? a?lar?" foto?raf?n? seçti.

Bekfilavio?lu, foto?raflar?n hepsinin birbirinden de?erli oldu?unu belirterek, "Hepsi kaliteli ve önemli foto?raflar. Hep duygusal, ben de spor bölümünde duygusal olan? seçtim. Ellerinize sa?l?k, eme?inize sa?l?k." ifadelerini kulland?.

21.12.2022