• 28.03.2023 Salı
    • USD Alış : 19.0546, USD Satış : 19.1310
    • EUR Alış : 20.5109, EUR Satış : 20.5930
    • SAR Alış : 5.0379, SAR Satış : 5.1233Hatayspor Teknik Direktörü Demirel´in "Yilin Fotograflari" "oylamasinda tercihi "Kömür karasi gözyaslari´" oldu

Ataka? Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Anadolu Ajans?n?n (AA) düzenledi?i "Y?l?n Foto?raflar?" oylamas?na kat?ld?.

HATAY (AA) -Demirel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve d???nda çekti?i, "haber", "çevre ve ya?am" ile "spor" kategorilerindeki foto?raflar? inceledi.

Volkan Demirel, çevre ve ya?am kategorisinde Elena Ermolina'n?n "Renklerin dans?", sporda Mustafa Y?lmaz'?n "Yüzücü" ve haberde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karas? gözya?lar?" ba?l?kl? foto?raflar?n? oylad?.

Demirel, yapt??? aç?klamada, foto?raflar?n hepsini çok güzel buldu?unu söyledi.

Seçti?i foto?raflar?n içeri?inin neyi yans?tt???n? dü?ünerek oylad???n? aktaran Demirel, "Anadolu Ajans?n? spor taraf?ndan konu?mak istiyorum; bizim gibi tak?mlar?n çok büyük destekçisi, her zaman yan?m?zda. Her antrenman?m?z? çekmeye geliyorlar. Asl?nda bizi, görünmeyen taraflar?m?z? göstermeye çal???yorlar. O yüzden bu destekleriniz için çok te?ekkür ediyorum. Zaten ad? üstünde Anadolu Ajans?. Anadolu'daki tak?mlara her zaman desteklerinizi sürdürmenizi dilerim." diye konu?tu.

 

Muhabir: Salim Ta?

22.12.2022