• 28.05.2020 Perşembe
    • USD Alış : 6.7846, USD Satış : 6.8118
    • EUR Alış : 7.4685, EUR Satış : 7.4984
    • SAR Alış : 1.7944, SAR Satış : 1.8248