• 06.07.2020 Pazartesi
    • USD Alış : 6.8419, USD Satış : 6.8693
    • EUR Alış : 7.7302, EUR Satış : 7.7611
    • SAR Alış : 1.8116, SAR Satış : 1.8423