• 20.11.2019 Çarşamba
    • USD Alış : 5.7113, USD Satış : 5.7342
    • EUR Alış : 6.3234, EUR Satış : 6.3488
    • SAR Alış : 1.5126, SAR Satış : 1.5382