• 17.08.2022 Çarşamba
    • USD Alış : 17.9295, USD Satış : 18.0013
    • EUR Alış : 18.1830, EUR Satış : 18.2559
    • SAR Alış : 4.7431, SAR Satış : 4.8234