• 07.07.2022 Perşembe
    • USD Alış : 17.1698, USD Satış : 17.2386
    • EUR Alış : 17.5660, EUR Satış : 17.6364
    • SAR Alış : 4.5426, SAR Satış : 4.6196