• 04.03.2024 Pazartesi
    • USD Alış : 31.2173, USD Satış : 31.3424
    • EUR Alış : 33.7561, EUR Satış : 33.8913
    • SAR Alış : 8.2674, SAR Satış : 8.4074