• 17.10.2019 Perşembe
    • USD Alış : 5.8765, USD Satış : 5.9000
    • EUR Alış : 6.5210, EUR Satış : 6.5471
    • SAR Alış : 1.5561, SAR Satış : 1.5824