• 27.05.2020 Çarşamba
    • USD Alış : 6.7870, USD Satış : 6.8142
    • EUR Alış : 7.4013, EUR Satış : 7.4310
    • SAR Alış : 1.7943, SAR Satış : 1.8247