• 27.05.2024 Pazartesi
    • USD Alış : 32.1086, USD Satış : 32.2373
    • EUR Alış : 34.8576, EUR Satış : 34.9973
    • SAR Alış : 8.5029, SAR Satış : 8.6470