• 19.10.2021 Salı
    • USD Alış : 9.2602, USD Satış : 9.2973
    • EUR Alış : 10.7300, EUR Satış : 10.7730
    • SAR Alış : 2.4521, SAR Satış : 2.4936