• 04.12.2022 Pazar
    • USD Alış : 18.5973, USD Satış : 18.6718
    • EUR Alış : 19.5866, EUR Satış : 19.6651
    • SAR Alış : 4.9135, SAR Satış : 4.9967Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kaplamaya basladi

HATAY (AA) - Lübnan'?n Bekaa Vadisi'nde do?an, Suriye'den geçerek Hatay'?n Samanda? ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye ba?land?.

Merkez Antakya ve Samanda? ilçelerinden geçen nehrin baz? k?s?mlar?nda yer yer su sümbüllerinin oldu?u gözlendi.

Son y?llarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilac? bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canl?lara da zarar veriyor.

Geçen y?l sonbahar aylar?nda gözlenen ve nehrin büyük bir bölümünü kaplayan su sümbülleri, Büyük?ehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba?kanl???na ba?l? ekiplerin yo?un çal??malar?yla temizlenmi?ti.

14.09.2022